KPSS A KurslarıKPSS A KurslarıKPSS A Nedir?

    Uzman, müfettiş, kontrolör, denetmen, murakıp, denetçi, unvanlı kadrolara kariyer meslekler denir. Bu meslekler A Grubu puanlar denilen KPSS puanları ile alım yapılan mesleklerdir. KPSS A yılda 1 kez yapılır. Daha önce Temmuz ayında yapılan sınav 2016 yılından itibaren Mayıs ayında yapılmaktadır.

   A grubu kadrolar; mesleğe Kamu Personel Seçme Sınavının ardından kurumların kendi özel mevzuatları gereğince gerekli puanı almış adaylar arasında yapılan özel yarışma sınavı (yazılı ve sözlü) ile yardımcı (stajyer) olarak girilen ve yetiştirme döneminin ardından yapılan yeterlilik sınavında başarı gösterilmesi üzerine asıl unvana ataması yapılan kadrolardır (Başbakanlık, bakanlıklar, müfettiş, uzman, denetmen yardımcılıkları, kontrolör yardımcılığı vb. mesleklerdir). Yani bu kariyer kadrolarını seçebilmek için ilgili KPSS puanını almak, sonrasında da kurumların kendi açmış olduğu sınavlara ve mülakatlara girmek gerekmektedir.

Kariyer Meslek Nedir?

   Kariyer meslek, yarışma ve yeterlilik sınavı ile girilen mesleklere denir. Yarışma sınavını kazananlar önce yardımcı olarak atanırlar. Genellikle 3 yıl süren yardımcılık dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavında başarılı olanlar kariyer mesleğe girmeye hak kazanırlar.

Yeterlilik Süreci Nedir?

   A Grubu kadroları diğerlerinden ayıran en büyük fark en az 3 yıllık bir yeterlilik sürecinin olmasıdır. Buna göre, bir kariyer mesleği kazanan kişi mesleğe girdikten sonra kurumun farklı birimlerinde görev alarak kurumun işleyişini öğrenir.

   Göreve girdikten 2 yıl sonra kariyer meslekler konusu belirlerler ve 3’üncü yılın sonunda sunmak üzere tez hazırlarlar. Ayrıca 3 yıl sonunda kurum içinde yazılı ve sözlü sınav yapılır. Ancak bazı kurumlarda sadece sözlü sınav yapılmaktadır. Yeterlilik süreci sonucunda başarılı olanların stajyer, aday, yardımcı gibi unvanları kaldırılır. Adayların maaşlarında artmalar, yurtdışı ve yükselme gibi imkânlara sahip olur.

Hangi Meslekler Kariyer Meslektir?

Hakimlik                                                             Denetçilik(Sayıştay)

Kaymakamlık                                                     Müfettişlik

Meslek Memurluğu(Dışişleri Bakanlığı)            Uzmanlık

Murakıplık                                                          Kontrolörlük


KPSS A Grubu Mesleklerine Nasıl Girilir?

   KPSS A kadrolara girebilmek için adayların öncelikle kurumların kendi mevzuatlarına göre düzenleyecekleri giriş sınavına girebilmeleri gerekmektedir. İstenilen puan türü alan kuruma ve kadroya göre değişmektedir. Bu kadroları tercih edecek adayların KPSS’ye girmelerini müteakip ilgili kurumlarca yapılacak sınavlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu sınavlar ve aranılan özel şartlar hususunda ilgili kurumlarca yapılacak ilanların takip edilmesi gerekmektedir.Kurumların kendi sınav yönetmeliklerinde başvuru şartı olarak istediği KPSS puan türü ve talep ettiği en az puan genlikle 70 ve üzeridir(Örn:Gelir Uzman yardımcılığı). Her ne kadar sınava katılım şartı 70 puan olarak belirlenmiş olsa da yazılı sınava katılım kontenjanı dolayısıyla illere göre farklı taban puanları oluşmaktadır. Dolayısıyla yazılı sınava başvuru puanı asgari 70 olarak belirlenmiş olsa bile kurumun açmış olduğu giriş sınavına katılmaya hak kazananların puanı 80 veya 85 puan civarında olabilir.

   Bu kadrolara genel olarak hukuk, siyasal bilgiler fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ve işletme fakültesi öğrencileri başvurabilmekte olup mühendislik fakülteleri gibi teknik programlardan mezun olanların başvurabildiği müfettişlik, uzmanlık kadrolarında görev almak isteyen adayların da bu sınavlara girmesi gerekmektedir. Her ne kadar sınava başvuran bölüm sayısı artmış ise de hala kamu kurumlarının çoğu atama yapacakları uzman yardımcısı, müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı ve denetmen yardımcısı kadrolarına genel olarak İİBF, SBF ve Hukuk Fakültesi mezunları arasından başvuru kabul etmektedir. Mühendislik, mimarlık, fen/fen edebiyat, tıp gibi fakülte ve bölümlerden de başvuru alınmasına rağmen, bunlar oldukça sınırlıdır.

A Grubu Meslek Alım Süreci Nasıldır?

1- KPSS sınavı
2- Kurum sınav ilanı
3- Kuruma sınavına başvuru
4- Kurumsal sınav
5- Atama

Sınav Kaç Oturumdan Oluşmaktadır?

1-Genel Kültür- Genel Yetenek

2-Cumartesi Sabah oturumu (ÇEKO,Kamu Yönetimi,Uluslararası İlişkiler)

3-cumartesi Öğle Oturumu (hukuk, iktisat,maliye )

4-Pazar sabah oturumu    (işletme ,muhasebe,istatistik )

Yapılan son değişiklikle birlikte KPSS’de Ekonometri Testi yer almayacaktır.

Toplamda Kaç Puan Türü Vardır?

 6 Ocak 2017’ de de yapılan değişiklikle birlikte KPSS puan türleri yeniden belirlenmiştir. Son şekliyle KPSS’ de de puan türleri 124 olarak değiştirilmiş, bu puan türlerinin 48 tanesi KPSS  grubunu ilgilendirmektedir.

KPSS A Puanı Kaç Yıl Geçerlidir?

2016 yılına kadar 2 yıl geçerli olan sınav puanının 2016 yılı sınavında geçerliliği 1 yıla düşürülmüştür.2017 yılından sonra tekrar 2 yıl olmuştur.

KPSS A Kadroda Yaş Sınırı Var mıdır?

KPSS A grubu kadrolar için yaş sınırı 35 tir.

Sınavda Sorumlu Olunan Alanlar Nelerdir?

21 Mayıs Pazar Sabah Oturumu( Tüm adayların gireceği oturum)

Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 120 soru ve 130 dakikadan oluşmaktadır

Soru Dağılımı

Genel Yetenek 60 Soru     Türkçe:30, Matematik:27, Geometri:3

Genel Kültür    60 Soru     Tarih:27, Coğrafya:18, Vatandaşlık:15

*Sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

KPSS A için YDS’ ye Girmek Gerekli midir?

  6 ocak 2017’de yapılan değişiklik öncesi adayların bütün puan türlerinin hesaplanması için Pazar sabah ve öğle oturumuna ilave olarak YDS ye de girmeleri gerekmekteydi. Ancak yapılan değişiklik sonrası KPSS puan türlerinin hesaplanmasında YDS şartı kaldırılmış olup adaylardan sınav için YDS puanı istenmemektedir.

KPSS A Grubu Kadrolardan Bazıları Şunlardır:

-Başbakanlık Müfettişliği
-Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçiliği
-Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanlığı
-Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörlüğü
-Maliye Bakanlığı Vergi Denetmenliği
-Maliye Bakanlığı Gelir Uzmanlığı
-Bakanlık Müfettişlikleri
-Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzmanı
-BDDK Bankacılık Uzmanlığı
-TMSF Uzmanlık
-SGK Müfettişliği
-Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanlığı

-Gümrük Müsteşarlığı Müfettişliği

2017-2018 deneme takvimi çok yakında hizmetinizde